Dokumenty szkolne

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na lata 2022-2027

wartości, misja, wizja, sylwetka absolwenta

obszary pracy szkoły:

koncepcja

procesy

kompetencje

aktywność

normy

wspomaganie rozwoju

współpraca

promowanie edukacji

rodzice

zasoby

zarządzanie

————————————————————————————————————————————————

Harmonogram klasyfikacji uczniów, zebrań z rodzicami 2023/2024

Procedura uzyskiwania wyższej od przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania

Regulamin pobytu ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1  

Procedury postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku (monitoring wizyjny)

Klasyfikowanie i promowanie na odległość

Procedura uzyskania karty rowerowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu

Załącznik nr 2 do procedury uzyskania karty rowerowej

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w sprawie egzaminu na kartę rowerową

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu w stanie zagrożenia epidemicznego, w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej (mieszanej) lub zdalnej obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 r.

Przedmiotowe zasady oceniania w okresie nauczania zdalnego:

 ————————————————————————————————————————————————

Statut szkoły

Znowelizowany Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu 

Zmiany w statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu uchwalone przez Radę Pedagogiczną w dniu 17 grudnia 2020 roku

Zmiany w statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu uchwalone przez Radę Pedagogiczną w dniu 13 kwietnia 2021 roku

————————————————————————————————–

Regulamin prac komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie zasiłku z Funduszu Zdrowotnego