Wymagania

Religia
ocenianie przedmiotowe kl. I-III
wymagania klasa 1-3
wymagania klasa 5
wymagania klasa 6
wymagania klasa 7
Język polski
ocenianie przedmiotowe
wymagania klasa 4
wymagania klasa 5 
wymagania klasa 6
wymagania klasa 7
wymagania klasa 8
Język angielski
ocenianie przedmiotowe 1-3
wymagania klasa 1-3
ocenianie przedmiotowe 4-8
Język niemiecki 
ocenianie przedmiotowe 
wymagania 
Muzyka
ocenianie przedmiotowe
wymagania edukacyjne
Historia
ocenianie przedmiotowe
wymagania klasa 4
wymagania klasa 5
wymagania klasa 6
wymagania klasa 7
wymagania klasa 8
Geografia
ocenianie przedmiotowe
wymagania klasa 5
wymagania klasa 6
wymagania klasa 7
wymagania klasa 8
Biologia
ocenianie przedmiotowe
wymagania klasa 5
wymagania klasa 6
wymagania klasa 7
wymagania klasa 8
Przyroda
wymagania klasa 4
ocenianie przedmiotowe
Chemia 
ocenianie przedmiotowe
wymagania klasa 7
wymagania klasa 8
Fizyka 
wymagania klasa 7-8
Matematyka
ocenianie przedmiotowe
wymagania klasa 4
wymagania klasa 5
wymagania klasa 6
wymagania klasa 7
wymagania klasa 8
Informatyka
ocenianie przedmiotowe klasa 3
ocenianie przedmiotowe 4-8
wymagania klasa 3
wymagania klasa 4
wymagania klasa 5
wymagania klasa 6
wymagania klasa 7
wymagania klasa 8
Wychowanie fizyczne
wymagania kl. 4-8
Technika 
ocenianie przedmiotowe 
wymagania klasa 4
wymagania klasa 5
wymagania klasa 6
Plastyka
ocenianie przedmiotowe
wymagania edukacyjne
Wiedza o społeczeństwie
ocenianie przedmiotowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
ocenianie przedmiotowe
wymagania edukacyjne
Edukacja wczesnoszkolna
Wewnątrzszkolny regulamin oceniania klasy I, II
Wewnątrzszkolny regulamin oceniania kl. III
Edukacja informatyczna I-III