Wymagania

Religia
ocenianie przedmiotowe kl. I-III
wymagania klasa 1-3
wymagania klasa 5
wymagania klasa 6
wymagania klasa 7
Język polski
ocenianie przedmiotowe 
wymagania klasa 4
wymagania klasa 5 
wymagania klasa 6
wymagania klasa 7
Język angielski
ocenianie przedmiotowe 1-3
wymagania klasa 1-3
wymagania klasa 5
wymagania klasa 6
wymagania klasa 7
Język niemiecki 
ocenianie przedmiotowe 
wymagania 
Muzyka
ocenianie przedmiotowe
wymagania edukacyjne
Historia
ocenianie przedmiotowe
wymagania klasa 4
wymagania klasa 5
wymagania klasa 6
wymagania klasa 7
wymagania klasa 8
Geografia
ocenianie przedmiotowe
wymagania klasa 5
wymagania klasa 6
wymagania klasa 7
Biologia
ocenianie przedmiotowe 
wymagania klasa 5
wymagania klasa 6
wymagania klasa 7
Chemia 
ocenianie przedmiotowe
wymagania klasa 7
Fizyka 
ocenianie przedmiotowe
wymagania klasa 7
Matematyka
ocenianie przedmiotowe
wymagania klasa 5
wymagania klasa 6
wymagania klasa 7
Informatyka
ocenianie przedmiotowe
wymagania klasa 1
wymagania klasa 2
wymagania klasa 3
wymagania klasa 5
wymagania klasa 6
wymagania klasa 7 
Wychowanie fizyczne
ocenianie przedmiotowe
wymagania
Technika 
ocenianie przedmiotowe 
wymagania klasa 5
wymagania klasa 6
Plastyka
ocenianie przedmiotowe
oraz wymagania edukacyjne
Edukacja wczesnoszkolna
Wewnątrzszkolny regulamin oceniania klasy I, II
Edukacja informatyczna I-III