O szkole

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu powstawała przez wiele lat w bardzo trudnych warunkach.

Biblioteka

Biblioteka szkolna prowadzona jest przez panią mgr Karolinę Gąsiorek-Burdelską. Jest ona ważnym centrum informacyjnym w Szkole Podstawowej nr 1.

Świetlica

Korzystają z niej uczniowie dojeżdżający i dowożeni do szkoły, nieuczestniczący w lekcjach...

Boisko wielofunkcyjne

Jest ono przystosowane do gry piłkę ręczną, piłkę nożną, piłkę koszykową, tenis ziemny...

Logopeda

Z zajęć logopedycznych korzystają głównie uczniowie klas I-IV oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagog szkolny

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży.

Rok szkolny 2023/2024
II półrocze

Aktualności

z naszej szkoły

Coś dla każdego!

Szkolne koła
zainteresowań

Chór
No Name

Chór pod dyrekcją Lucyny Walewskiej - Jastrząbek działa od 1999 r.

Teatr
Szansa

Teatr ,,SZANSA" istnieje od 2002 roku. Jego założycielką jest Maria Strzyżyńska.

Wolontariat

Lubimy pomagać!

Zespół taneczny
KEEP i KEEP Junior

W naszej szkole od wielu lat działa zespół taneczny KEEP. Grupa została założona w październiku 2007 roku przez opiekunkę - panią Annę Żelazowską.

Dobrej

Zabawy

Zespół
SOPRANO

Zespół wokalny Soprano zapoczątkował swoją działalność muzyczną w Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu od 2001 roku.