Biblioteka

Godziny otwarcia biblioteki:
codziennie od 8.00 do 14.00
Biblioteka szkolna prowadzona jest przez panią mgr Karolinę Gąsiorek-Burdelską.
Jest ona ważnym centrum informacyjnym w Szkole Podstawowej nr 1. Książnica zawiera ponad 10000 druków zwartych oraz średnio 20 tytułów czasopism. Gromadzone są również dokumenty audiowizualne, dźwiękowe oraz elektroniczne nośniki informacji. Opracowywanie zbiorów, jak również wypożyczenia i zwroty książek dokonywane są komputerowo w programie MOL. Każdego roku w bibliotece przeprowadzane są konkursy czytelnicze, organizowane wystawy i spotkania z ciekawymi ludźmi.
Bardzo owocnie przebiega współpraca z innymi bibliotekami w mieście w zakresie uczestnictwa w konkursach, prezentacji z okazji rocznic, czy też zajęć bibliotecznych.
Przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki, do obowiązków którego należy monitorowanie zwrotów książek, pomoc przy organizowaniu wystaw oraz wykonywanie innych prac bibliotecznych.