Historia szkoły

Historia powstania szkoły przy  ul. św. Wojciecha
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu powstawała przez wiele lat w bardzo trudnych warunkach.
W 10 lat po oddaniu do użytku SP nr 4 w Wągrowcu czas nauki  w szkołach naszego miasta wydłużył się do godziny 18.00, a w niektórych dniach nawet do 20.00. Ówczesne władze oświatowe zaczęły szukać możliwości poprawy trudnej sytuacji lokalowej szkolnictwa. W planie urbanistycznym miasta przewidziana była budowa szkoły podstawowej przy zbiegu ulic Klonowej i Kochanowskiego. Jednak pieniędzy nikt na ten cel nie przewidział. Z pomocą przyszła Uchwała 268 Rady Ministrów, która dawała spółdzielniom mieszkaniowym uprawnienia do budowy szkół, a kuratoria oświaty zobowiązała do refundacji ponoszonych kosztów. Projekt w/w inwestycji przewidywał pierwotnie 33 izby lekcyjne, aulę, basen pływacki i 3 sale gimnastyczne. Ze względu jednak na bardzo wysokie koszty budowy, zrezygnowano z auli i basenu. I tak inwestycja ta była wówczas najdroższą w województwie.
Nadszedł dzień 17 października 1986 roku – rozpoczęcie budowy szkoły. Z każdym dniem zmieniał się krajobraz – pracowali ludzie, terkotały maszyny, rosły mury …
18 września 1991 roku otwarto pierwszy blok dydaktyczny Szkoły Podstawowej nr 6 w Wągrowcu. Dyrektorem placówki został mgr Stanisław Gąsiorek. 19 pomieszczeń czekało na uczniów. Kadra nauczycielska liczyła: 23 nauczycieli z wyższym wykształceniem, 14 z ukończonym Studium Nauczycielskim i 4 osoby ze średnim wykształceniem. Oprócz tego pracował ksiądz i katecheta. Młodzież  chętnie przychodziła do nowej szkoły, ale też uczęszczała na zajęcia pozalekcyjne.
8 lutego 1993 roku został oddany segment B. Przybyło 14 izb lekcyjnych, w tym pracownie: chemiczna, geograficzna, fizyczna, biologiczna.
 Radość wszystkich była ogromna. Klasy I-III uczyły się najpóźniej do godziny 12.30,  a pozostałe pracowały na jedna zmianę.
Ciągle brakowało pieniędzy na dokończenie inwestycji. Jednak po czwartym roku funkcjonowania szkoły został oddany łącznik, w którym miały odbywać się wszystkie uroczystości szkolne. Po roku – 8 września 1996 roku – w tym miejscu zorganizowano 5-lecie istnienia Szkoły Podstawowej nr 6, ale ciągle bez sal gimnastycznych i zaplecza socjalnego.
18 września 1997 roku w końcu nastąpiło oddanie do użytku hali sportowej. Był to obiekt godny XXI wieku – sale do ćwiczeń, gabinety odnowy biologicznej, sauna, przestronne szatnie, natryski …
Z duchem reformy – Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu
Tymczasem do szkół wkroczyła reforma oświaty, która budziła wiele obaw, gdyż nie była do końca dobrze przygotowana.
Z dniem 1 września 1999 roku Szkoła Podstawowa nr 6 stała się Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu. Oddano wtedy do użytku kolejny segment, w którym znalazły się pracownie komputerowe, świetlica, biblioteka, kuchnia, sekretariat i gabinet dyrekcji.
Na czele placówki stanął dyrektor mgr Stanisław Gąsiorek, który znał wszystkie jej bolączki. 455 gimnazjalistów przekroczyło progi miejskiego gimnazjum. Na uroczystą inaugurację przybył burmistrz Wągrowca – Stanisław Wilczyński wraz z zastępcą, przedstawiciele wydziału oświaty starostwa, przedstawiciel kuratorium, księża.
Gimnazjaliści w pierwszym roku nauki uczyli się w bardzo komfortowych warunkach: utworzono tylko 17 oddziałów klas. W kolejnym roku powstały 32 oddziały z 815 uczniami, pracowało 52 nauczycieli i 17 pracowników obsługi szkoły. W roku 2001/2002 było już 15 klas pierwszych, 17 drugich i 17 trzecich – ogółem 1183 uczniów. Szkoła zatrudniała 70 nauczycieli i 17 pracowników obsługi. To bardzo duże gimnazjum, w którym jednak wszyscy dbali o dobre warunki pracy, bezpieczeństwo i miłą atmosferę.
19 października 2001 roku mury tej szkoły liczyły już 10 lat. Z tej okazji odbyła się wspaniała uroczystość, na którą zaproszono wszystkich pracowników szkoły – od zarania jej dziejów do obecnego momentu wraz z władzami miasta. Nauczyciele, pracownicy, goście z wielkim sentymentem wspominali wspólnie przeżyte chwile – początki budowy szkoły, zabawy, akademie, wigilijny stół, zawody sportowe …
Czas mijał nieubłaganie. 14 i 15 maja 2002 roku gimnazjaliści klas trzecich zdawali swój pierwszy życiowy egzamin. Składał się on z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Wyniki były dość dobre, ale wszyscy wiedzieli, że trzeba pracować jeszcze więcej, by można się było nimi chwalić.
W dniach 27 września – 09 października 2010 r. w Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu przeprowadzona została przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu problemowa ewaluacja zewnętrzna w obszarze „Procesy zachodzące w szkole”. Szkoła otrzymała bardzo wysokie noty. W dniu 21 października 2010 Wielkopolski Kurator Oświaty przekazał raport z przeprowadzonej ewaluacji wraz z określeniem poziomu spełniania wymagań przez Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu:

Obszar: PROCESY

„Szkoła ma koncepcję pracy” – poziom spełniania wymagania: A

„Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej” – poziom spełniania wymagania:A

„Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany” – poziom spełniania wymagania:B

„Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli” – poziom spełniania wymagania: A

„Kształtuje się postawy uczniów” – poziom spełniania wymagania: A

„Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych” – poziom spełniania wymagania: A

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego szkoła może spełniać wymagania na pięciu poziomach:

1) poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopieńwypełniania wymagania przez szkołę,

2) poziom B – oznaczający wysoki stopieńwypełniania wymagania przez szkołę,

3) poziom C – oznaczający średni stopieńwypełniania wymagania przez szkołę,

4) poziom D – oznaczający podstawowy stopieńwypełniania wymagania przez szkołę,

5) poziom E – oznaczający niski stopieńwypełniania wymagania przez szkołę.

      W roku szkolnym 2013/2014 szkoła liczyła 26 oddziałów, w których uczyło się 645 uczniów. Zmalała też liczba nauczycieli – 60. W bibliotece otwarto centrum multimedialne, z którego na co dzień korzystali uczniowie gimnazjum. Rozpoczęło swą działalność wielofunkcyjne boisko ze sztuczną trawą, które zimą zamieniane jest w profesjonalne lodowisko.
Co obecnie?
      W roku szkolnym 2017/2018, w wyniku kolejnej reformy oświaty, Gimnazjum nr 1 zostało na powrót przekształcone w szkołę podstawową, tym razem nr 1. W roku szkolnym 2019/2020 szkoła liczy ok. 300 uczniów, których edukacją zajmuje się 35 nauczycieli.
Historię szkoły tworzymy każdego dnia. Wspólnie – uczniowie, nauczyciele, pracownicy. A wszystko po to, by żyło się nam tutaj jak najlepiej.