Skład Prezydium na rok szkolny 2021/2022

 • Iwona Troczyńska – Przewodnicząca Rady Rodziców
 • Danuta Bachta – Sekretarz
 • Natalia Rabska – Skarbnik

Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Magdalena Kleminska
 • Ewa Korbal
 • Magdalena Małkowska

Członkowie RR :

 • Krzysztof Janiszewski
 • Katarzyna Domagalska
 • Renata Dąbrowska
 • Magdalena Kaczmarek
 • Katarzyna Szymańska
 • Karolina Piechowiak
 • Jan Borczykowski
 • Szymon Przybysz
 • Marta Smogór
 • Katarzyna Urbaniak
 • Małgorzata Płowens
 • Iwona Jopp
 • Ewa Frankowska
 • Katarzyna Pater
 • Izabela Piechocka
 • Natalia Wyrt
 • Dominik Woźniak
 • Paulina Kozłowska
 • Renata Kotecka
 • Agnieszka Harmacińska
 • Anita Jabłkowska-Sudoł
 • Agata Frączek
 • Anita Tworkowska
 • Monika Werblińska
 • Agnieszka Jaworska
 • Agnieszka Muszyńska
 • Ewa Łuczak-Olesińska
 • Jakub Tomaszewski
 • Wioleta Mirek
 • Sonia Jańczak
 • Anna Adamczewska
 • Joanna Glapa

Plan pracy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu na rok 2020/2021:

 • Współpraca z Dyrektorem Szkoły.
 • Współpraca z Radą Pedagogiczną.
 • Opiniowanie dokumentów szkoły.
 • Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli.
 • Współpraca z zespołem do spraw ewaluacji wewnętrznej.
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
 • Wspieranie w organizacji imprez szkolnych i klasowych.
 • Dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z preliminarzem przy uwzględnieniu możliwości finansowych Rady Rodziców.
 • Pozyskiwanie sponsorów dla działalności Rady Rodziców.
 • Ustalenie wysokości składek na rok szkolny 2021/2022.
 • Wykonywanie innych czynności zgodnie z art. 54, 53 ustawy o systemie oświaty.

Dokumenty:

nr rachunku bankowego Rady Rodziców: 13 1600 1462 1888 9103 9000 0001

Comments are closed.