Rada rodziców

Skład Prezydium na rok szkolny 2019/2020

 

 • Iwona Troczyńska – Przewodnicząca Rady Rodziców
 • Danuta Bachta – Sekretarz
 • Natalia Rabska – Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

 • Magdalena Kleminska
 • Anita Kabacińska
 • Karolina Konicka

 

Członkowie RR :

 

 • Joanna Rożek
 • Anna Ciesiółka
 • Ewa Korbal
 • Magdalena Małkowska
 • Paulina Wielgocka
 • Krzysztof Janiszewski
 • Katarzyna Domagalska
 • Marek Leichert
 • Renata Dąbrowska
 • Wiesława Adamska

 

Plan pracy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu na rok 2019/2020:

 

 • Współpraca z Dyrektorem Szkoły.
 • Współpraca z Radą Pedagogiczną.
 • Opiniowanie dokumentów szkoły.
 • Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli.
 • Współpraca z zespołem do spraw ewaluacji wewnętrznej.
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
 • Wspieranie w organizacji imprez szkolnych i klasowych.
 • Dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z preliminarzem przy uwzględnieniu możliwości finansowych Rady Rodziców.
 • Pozyskiwanie sponsorów dla działalności Rady Rodziców.
 • Ustalenie wysokości składek na rok szkolny 2019/2020.
 • Wykonywanie innych czynności zgodnie z art. 54, 53 ustawy o systemie oświaty.

 

Dokumenty:

 

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:

13 1600 1462 1888 9103 9000 0001