OCENIANIE W OKRESIE NAUCZANIA ZDALNEGO – TECHNIKA, NFORMATYKA, FIZYKA