KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na lata 2018-2022

wartości, misja, wizja, sylwetka absolwenta

obszary pracy szkoły:

koncepcja

procesy

kompetencje

aktywność

normy

wspomaganie rozwoju

współpraca

promowanie edukacji

rodzice

zasoby

zarządzanie

————————————————————————————————————————————————

Harmonogram klasyfikacji uczniów, zebrań z rodzicami 2019/2020 

Procedura uzyskiwania wyższej od przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania

Regulamin pobytu ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1  

Klasyfikowanie i promowanie na odległość

 ————————————————————————————————————————————————

Statut szkoły

Znowelizowany Statut Szkoły Podstawowej nr 1

————————————————————————————————–

Comments are closed.