Podsumowanie akcji “Radość w sreberku” oraz “Pomoc zwierzętom ze schroniska w Rybowie”

Z radością informujemy, że akcje zorganizowane przez RSU, Wolontariat oraz Radę Rodziców zakończyły się sukcesem. Hojność uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 przerosła najśmielsze oczekiwania.

Przez tydzień nasi uczniowie przynosili do szkoły dary dla schroniska oraz słodycze dla dzieci z domów dziecka. Zebrane podarunki zostały przekazane do schroniska Cywil, co spotkało się z wdzięcznością obdarowanych. Słodkości natomiast, zebrane w ilości 275 sztuk czekolad, trafiły dzisiaj aż do pięciu placówek/domów. Czekoladki otrzymały dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy kościele św. Wojciecha oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Kcyńskiej w Wągrowcu. Czekolady dostarczono również osobom starszym i chorym przebywającym w Domu Opieki Społecznej w Chodzieży, do Sióstr Serafitek prowadzących świetlicę “Promyk Dobra” dla dzieci i młodzieży w Chodzieży oraz osób niepełnosprawnych uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej, również w Chodzieży. Rada Rodziców, jako organizator akcji, jest bardzo wdzięczna wszystkim Uczniom oraz Rodzicom za okazane dobre serca. Pokazaliście, że jesteście WIELCY. Cała akcja charytatywna spotkała się z ogromną wdzięcznością obdarowanych.

Miło nam ogłosić, że uczniów SP1 w Wągrowcu doskonale określa zdanie napisane przez Antoine de Saint-Exupéry: “Im dajesz więcej, tym większym się stajesz”.

Comments are closed.