Egzamin gimnazjalny rozpoczęty

      Od dziś – 18 – 20 kwietnia 2016 r. w całej Polsce gimnazjaliści przystępują do egzaminu gimnazjalnego.
       W naszej szkole  egzamin zdaje 205. uczniów. Każdego dnia gimnazjaliści mają po dwa egzaminy. Pierwszego dnia z historii i  wos-u oraz języka polskiego. Drugiego  dnia z przedmiotów przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii i geografii) oraz matematyki, a trzeciego dnia z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W ciagu trzech dni sprawdzana jest wiedza z dziewięciu przedmiotów! 173. uczniów wybrało egzamin z języka angielskiego, a 32. z języka niemieckiego. Część rozszerzoną z tego zakresu będzie zdawało 142. uczniów. W naszej szkole 21. uczniów ma dostosowane warunki egzaminu w postaci wydłużenia czasu. Egzaminy gimnazjaliści zdają w siedmiu salach egzaminacyjnych – pierwszego i drugiego dnia, trzeciego w dziewięciu. W przerwach pomiędzy poszególnymi zakresami w danym dniu uczniowie przebywają w dziesięciu salach opieki.

      W czasie egzaminu gimnazjaliści muszą wykazać się znajomością procedur egzaminacyjnych, między innymi są zobowiązani poprawnie zakodować arkusze egzaminacyjne, które na różnych zakresach egzaminu są odmiennie skonstruowane.
       Nowością jest możliwość wniesienia do sali egzaminacyjnej małej butelki, niegazowanej wody.
       
      Młodzieży towarzyszą chwile niepewności, bo … jak mówią "to jednak egzamin".
      Wszystkim zdającym życzymy powodzenia. Mamy nadzieję, że egzamin przebiegnie pomyślnie, a wyniki, jakie osiągną uczniowie, będą ich osobistym sukcesem. 

 W dniach egzaminów gimnazjalnych petenci korzystają z wejścia administracyjnego od strony ul. Kochanowskiego (od strony lasu).

 

 

Comments are closed.