Obrady Sejmiku Samorządowego Młodzieży

      Dnia 21 kwietnia 2016 r. troje przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszego gimnazjum: Barbara Walkowiak, Paulina Galus oraz Franciszek Piekutowski wraz z opiekunem, panem Dariuszem Bąkiem, udało się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy na obrady Sejmiku Samorządowego Młodzieży. Każda z zaproszonych szkół przedstawiła prezentację o miejscach pamięci  narodowej w swoich miejscowościach. Następnie podzielono uczniów na trzy grupy, które wzięły udział w warsztatach. Każdy zespół  wybrał swojego lidera, który wylosował temat do opracowania. Następnie grupa prezentowała przygotowane zadanie. Tematyka była związana z miejscami pamięci narodowej i kultywowaniem lokalnego patriotyzmu. Na spotkaniu swoją obecnością  zaszczycili urzędnicy:  Starosta Powiatu Wągrowieckiego  – p. Tomasz Kranc, wójtowie i burmistrzowie Gołańczy, Wapna. Po raz pierwszy na obrady Sejmiku przybył burmistrz Miasta Wągrowca – p. Krzysztof Poszwa. Obrady odbywały się w bardzo miłej atmosferze, wszyscy uczniowie zostali obdarowani upominkami od Starostwa. Nasi gimnazjaliści zaprezentowali się wspaniale i śmiało można powiedzieć, że odnieśli duży sukces.

Comments are closed.