Rada Samorządu Uczniowskiego pragnie w imieniu wszystkich uczniów

złożyć życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

oraz satysfakcji z misji bycia nauczycielem.

Pragniemy podziękować dyrekcji, gronu pedagogicznemu

oraz pracownikom administracyjnym i obsługowym

za trud wkładany w naszą edukację i wychowanie.

 

Z wyrazami szacunku

Samorząd Uczniowski

 

Comments are closed.