Bezpieczeństwo dzieci – spotkanie z policją w SP 1

9 października br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu uczestniczyli w spotkaniu z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych. Pierwsze spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas V-VII. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Poruszone zostały także tematy tzw. cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący pogadankę funkcjonariusz uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.       W drugim spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się.

Organizatorkami tego spotkania były Grażyna Sarad i Karolina Gąsiorek-Burdelska. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

 

 

Comments are closed.