Zajęcia edukacyjne – Co wiesz o lesie?

      W czwartek, 29.09.2016 r. w Ośrodku Edukacji Leśnej młodzież klas pierwszych, pod opieką wychowawców, uczestniczyła w czterogodzinnych zajęciach edukacyjnych, których organizatorami byli: Nadleśnictwo Durowo i Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu.
      Główne cele zajęć to:
Edukacja ekologiczna – obserwacja organizmów w ich środowisku;
Edukacja leśna – poznanie lasu jako środowiska życia organizmów i pracy człowieka;
Edukacja środowiskowa – obserwacja wpływu człowieka na środowisko lasu;
Edukacja społeczna – integracja zespołów klasowych, rozwijanie relacji społecznych: młodzież – wychowawca klasy – pracownicy Nadleśnictwa.
      Uczniowie każdej klasy odwiedzali kolejne stanowiska edukacyjne i wykonywali przydzielone zadania: pomiar drzewa, mieszkańcy lasu (rozpoznawanie zwierząt po śladach), drzewa i krzewy (rozpoznawanie roślin), czytanie mapy – poszukiwanie skarbu (orientacja w terenie) oraz quiz „Co wiesz o lesie?”.
      Po zajęciach uczniowie poczęstowani zostali kiełbaską z ogniska, którą ufundowało dla wszystkich Nadleśnictwo Durowo.
     Pracownicy Nadleśnictwa prowadzący zajęcia to p. Barbara Thomas – Trybus, p. Karolina Klaja, p. Bartosz Grzechowiak, p. Joachim Kozłowski, p. Łukasz Radojewski. Nad przebiegiem zajęć czuwały nauczycielki biologii, p. Lidia Muszyńska i p. Marzena Kamińska oraz wychowawcy klas.

Comments are closed.