23.01.2015 r. – ostateczny termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych (piątek)
 
27.01.2015 r. – rada klasyfikacyjna za I półrocze (wtorek)
 
28.01.2015 r. – zebrania ogólne z rodzicami klas I, II, III godz. 18.00 – oceny klasyfikacyjne śródroczne i podsumowanie
I półrocza – (środa)
 
29.01.2015 r.  – rozpoczyna się II półrocze (czwartek)
 
Comments are closed.