Konkurs “Parki Narodowe w Polsce”

      W sobotę, 10 stycznia 2015r. w Gimnazjum nr 1 w Skokach odbył się etap rejonowy Konkursu Przyrodniczego dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych  "Parki narodowe w Polsce", zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra". Naszą  szkołę reprezentowało pięcioro uczniów:  z klasy  1 a Julianna Jakubiak, Jakub Muszyński i Tymoteusz Nowak, z klasy 2 a Jakub Bętkowski i z klasy 2 b Julia Brzezińska.  Uczniowie ci zdobyli najwyższą ilość punktów w etapie szkolnym konkursu, który odbył się 4 listopada 20145r. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością zagadnień takich, jak: położenie parków, rok ich powstania, ukształtowanie terenu, osobliwości krajobrazu i przyrody nieożywionej, występujące na terenie parków zbiorowiska roślinne oraz gatunki flory i fauny. 4. miejsce spośród uczniów gimnazjów zajął Jakub Muszyński. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie, a Jakub również nagrody książkowe.

Comments are closed.