Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

      25 kwietnia na terenie OSIR-u odbyły się powiatowe eliminacje ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W zawodach wzięło udział 10 szkół podstawowych i 2 gimnazja (z Wągrowca i Damasławka), na 4 zgłoszone. Przyczyną niskiej frekwencji wśród gimnazjów był niefortunny termin, w którym zdecydowano się przeprowadzić zawody. W tym dniu odbywała się przecież językowa część egzaminów pogimnazjalnych. Uczniowie rozwiązywali test, przejeżdżali na rowerach tor przeszkód, musieli się też wykazać umiejętnościami  z pierwszej pomocy.  W zawodach tych nasza drużyna w składzie: Cyprian Bartkowiak, Hubert Jezierski i Eryk Taszarek zajęła I miejsce i weźmie udział w zawodach wojewódzkich.   Nasza drużyna,  w tym samym składzie już w ubiegłym roku zajęła 2 miejsce na 10 startujących drużyn. Tegoroczny wynik jest więc potwierdzeniem poziomu ich wiadomości i umiejętności. Drużyną przed zawodami i w ich trakcie opiekował się Krzysztof Okoniewski.

Comments are closed.