Rozstrzygnięcie XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza”

      Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza” został ogłoszony 13 października 2015 roku. Organizatorem było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”. Przy organizacji merytorycznej współpracował Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Tematem tegorocznej  XIII Edycji Konkursu był : „Świat wokół nas”.

      Konkurs przeprowadzany był w czterech kategoriach wiekowych. Nasi uczniowie zostali zakwalifikowani do grupy „Gimnazjalista”. Udział w Konkursie polegał na wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej dowolną techniką (rysunek, praca malarska, zestaw fotografii), którą należało przesłać do 18 grudnia 2015 roku. Szkolnym organizatorem i opiekunem konkursu była p. Maria Rękosiak, która  z naszego gimnazjum zgłosiła 12 prac plastycznych uczniów.
       Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „TĘCZA” poinformował, że znane są już wyniki tegorocznej edycji konkursu.Jury powołane przez patronów naukowych Konkursu starało się bardzo wnikliwie i rzetelnie ocenić twórczość, biorąc pod uwagę zaangażowanie, samodzielność, pomysłowość, estetykę wykonania i jej zgodność z tematyką. Najlepsi uczniowie w szkołach wyróżnieni zostali dyplomami. Z naszej szkoły nagrody otrzymały:
WERONIKA NARODOWIEC – uczennica klasy III c – I miejsce w szkole
ANETA ZALEWSKA z klasy II c  i  JULIANNA JAKUBIAK z klasy II a – wyróżnienia.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Comments are closed.