Dnia 30 marca br. w naszej szkole miał miejsce pokaz z zakresu pierwszej pomocy. Spotkanie odbyło się dzięki nawiązaniu współpracy z panią Natalią Bobrowską, instruktorką Auto Szkoły Extreme oraz Ratownikami Medycznymi Grupy Brigestone. Na pokazie uczniowie klas trzecich, w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, mieli okazję zobaczyć: postępowanie przy omdleniu, złamaniu, wezwanie pomocy, założenie kołnierza ortopedycznego, zastosowanie deski ratowniczej oraz użycie defibrylatora AED.
       Uczniowie chętnie włączyli się w pokazy. Szczególne podziękowania kierujemy do Pauliny Zachwiei, która zainscenizowała omdlenia. Spotkanie zorganizowała pani Ilona Łaszewska, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

Comments are closed.