Poznali Go przy łamaniu chleba…”

      W dniach 22 – 24 lutego 2016 r. nasi gimnazjaliści wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych, które odbywały się w kościele pw. św. Wojciecha oraz w szkole. Czas rekolekcji to dobry moment dla każdego chrześcijanina na to, aby się na chwilę zatrzymał oraz zastanowił, dokąd zmierza. Pomocą w tym zastanawianiu się były konferencje prowadzone przez ojca Pawła Stefańskiego SDB. Przez trzy dni w kościele rekolekcjonista starał się, by nasza młodzież na swojej drodze życia rozpoznała Jezusa. Bardzo pomocna okazała się również salezjańska młodzież, która współprowadziła te rekolekcje, wystawiając wiele ciekawych scenek między innymi: Sąd nad królem, Głód współczesnego człowieka, Zniewolenie grzechem.  Ostatniego dnia rekolekcji w kościele młodzież wraz z nauczycielami miała okazję rozpoznać Jezusa przy łamaniu chleba. Wspólna Eucharystia, której przewodniczył ksiądz proboszcz Tomasz Kruszelnicki, stała się umocnieniem na tej wielkopostnej drodze.
       Zajęcia w szkole pod hasłem „Jestem w misji” wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród naszej młodzieży. W poniedziałek młodzież gościła kleryków ze Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. Kleryk Dawid przybliżył młodzieży idee zgromadzenia, do którego należy, natomiast  Izaak podzielił się życiem misjonarza oraz opowiedział o życiu w jego rodzinnym kraju, czyli Ghanie. We wtorek uczniowie uświadamiali sobie, jak wielką misję mają do spełnienia rodzice. Film „O Basi” wzbudził wielkie zainteresowania i w bardzo prosty sposób ukazał heroizm bycia ojcem i matką. Następnie wszyscy uczniowie wzięli udział w klasowym konkursie wiedzy o misjach, który wygrała klasa 3 e wraz z wychowawcą Lucyną Czarnecką. W nagrodę uczniowie pójdą do kina. W środę społeczność naszej szkoły przygotowała misyjne kartki świąteczne, które zostaną zlicytowane, a dochód zostanie przekazany na cele misyjne.
      Uczniowie klas trzecich na lekcjach religii bardzo szczegółowo opisali przebieg rekolekcji oraz dali własną refleksję o przeżyciu tych dni. Większość dobrze wykorzystała tę kolejną szansę na poznanie Jezusa.

Comments are closed.