1 czerwca – dzień inny niż zwykle

      1 czerwca klasy trzecie uczestniczyły w zajęciach z ratownictwa medycznego. Prawie 3-godzinne szkolenie przeprowadzili ratownicy z Grupy Bridgestone z Poznania, którzy już po raz drugi gościli w naszej szkole.
      Uczniowie ćwiczyli na fantomach resuscytację krążeniowo – oddechową z użyciem defibrylatora szkoleniowego AED, układali "poszkodowanych" w pozycji bezpiecznej oraz stabilizowali "poszkodowanych" na desce ratowniczej. Gimnazjaliści wykazywali się dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem tą tematyką. Zajęcia zorganizowała Ilona Łaszewska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa przy współpracy z panią Natalią Bobrowską, właścicielką Auto Szkoły Extreme.
      W tym czasie uczniowie klas pierwszych i drugich spotkali się w klasach z wychowawcami na warsztatowych zajęciach profilaktycznych na temat antydyskryminacji – "Równi w różności". W czasie zajęć młodzież w zespołach uczyła się analizować i wyciągać wnioski na temat relacji z drugim człowiekiem w oparciu o zasadę otwartości i tolerancji.
      Uczniowie klas trzecich po zajęcich z ratownictwa wzięli udział w rozgrywkach międzyklasowych. Dziewczynki zagrały w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną. Dzień był bardzo udany, a uczniowie opuścili mury szkolne zadowoleni i z praktyczną wiedzą na temat ratownictwa medycznego oraz profilaktyki. 

Comments are closed.