Rada Rodziców

Skład Prezydium na rok szkolny 2019/2020 Iwona Troczyńska – Przewodnicząca Rady Rodziców Danuta Bachta – Sekretarz Natalia Rabska – Skarbnik 
Read more