“Przyjaźń zamiast przemocy”

Wraz z rozpoczęciem II półrocza uczniowie klas piątych przystąpili do udziału w projekcie profilaktycznym “Przyjaźń zamiast przemocy”. Projekt, którego pomysłodawcą jest Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowi odpowiedź na rosnącą skalę przemocy rówieśniczej, jaka dotyka dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Celem projektu jest zaangażowanie młodych ludzi do aktywności prospołecznych wobec grupy rówieśniczej. Uczniowie będą zdobywali umiejętność budowania dobrych relacji interpersonalnych, zdobędą wiedzę na temat norm zachowań oraz zostaną uwrażliwieni na przejawy złych zachowań, zachowań agresywnych i przemocy, a także sposobów reagowania na nie. To nikt inny jak liderzy poszczególnych klas są prowadzącymi zajęcia w swoim zespole. Wcześniej są odpowiednio do tej roli przygotowywani przez wychowawczynie świetlicy socjoterapeutycznej. Finał projektu, kończący się happeningiem, planowany jest na koniec maja. Liderzy zespołów klasowych stanęli na wysokości zadania i z dużym zaangażowaniem przekazują wcześniej zdobytą wiedzę swoim rówieśnikom.

Wśród uczniów klas I-III natomiast, w ramach kampanii “Przemoc boli”, w oparciu o karty pracy zostaną przeprowadzone zajęcia “Uczymy się dobrych zachowań. Nie tylko słowa. Przemoc ma wiele twarzy”.

Dziękujemy pracownikom Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za propozycję uczestnictwa w projekcie oraz zaopatrzenie szkoły w niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć w klasach I-III.

Comments are closed.