Podsumowanie akcji “Sprzątamy Świat” w SP1

W dniach 13-16.09.22 r. uczniowie klas III – VIII wzięli udział w akcji „Sprzątamy Świat”. Uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami porządkowali teren w pobliżu naszej szkoły, głównie obrzeża lasu i sąsiadujących ze szkołą ulic. Urząd Miasta Wągrowiec zapewnił odpowiednią ilość worków i rękawic jednorazowych. Wychowawcy klas otrzymali szczegółowe informacje dotyczące wyznaczonego dnia, przydzielonych terenów do sprzątania, wytyczonych miejsc składania zebranych odpadów oraz przydział rękawic i worków. Dzięki pięknej słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Uczestniczyli oni w sprzątaniu z zaangażowaniem i z wielkim przejęciem, o czym świadczy galeria zdjęć z akcji. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że dbając o stan środowiska, dbają o swoją przyszłość.

W akcji wzięło udział 450 uczniów, którzy zebrali 860 kg śmieci.

Comments are closed.