29. akcja “Sprzątanie Świata”

Tegoroczna edycja akcji “Sprzątanie Świata” odbywa się pod hasłem Wszystkie śmieci są NASZE!“.

Slogan ten uświadamia odbiorcom, że to ludzie są główną przyczyną zanieczyszczania świata, które prowadzi do zmian klimatycznych, niedających się odwrócić czy zahamować.

W dniach 13-16.09.22 r. uczniowie  klas III-VIII  wezmą udział w akcji „Sprzątamy Świat”.

Uczniowie wraz z wychowawcami  będą porządkować  teren w pobliżu naszej szkoły, głównie obrzeża lasu i pobliskich ulic. Będzie to doskonała lekcja poszanowania środowiska, jak również promowanie ograniczenia wytwarzania odpadów.

Szczegółowe informacje (dotyczące wyznaczonego dnia, przydzielenia terenów do sprzątania, przydział rękawic i worków oraz miejsca składowania odpadów) otrzymają wychowawcy dnia 12.09.22 r.

Comments are closed.