Organizacja dnia 14 października 2016 r.

Ponieważ zgodnie z Art 74. ustawy Karta Nauczyciela Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, wprowadzam następującą organizację dnia 14 października 2016 r.:

 

1.Spektakl teatralny pt. Nić życia w sali MDK:

   – przybycie uczniów do kina na wskazaną godzinę.

   – udział uczniów i nauczycieli w spektaklu teatralnym, po przedstawieniu powrót do domu lub świetlicy (wg potrzeb).

     8.00 – 9.00 – klasy III

     9.30 – 10.30 – klasy II

    11.00 – 12.00 – klasy I

 

2. W świetlicy szkolnej sprawowana jest opieka nad uczniami  w godz. 7.00 – 12.30 (w razie potrzeb dłużej).

 

3.  O godz. 13.00 odbędzie się uroczysta Rada Pedagogiczna z udziałem nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, emerytów i Rady Rodziców.

 

4. Sekretariat czynny jest dla petentów  od 7.00 do 12.45.

   

dyrektor Danuta Kaniewska

 

 

 

Comments are closed.