Młodzież zapobiega pożarom – konkurs

      4 marca 2016 r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w eliminacjach miejskich Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom”, które odbyły się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
      Podczas eliminacji uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat znajomości ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowania struktur strażackich, historii pożarnictwa, ratownictwa, środków gaśniczych i dystynkcji. Zadaniem uczestników było udzielenie poprawnych odpowiedzi na trzydzieści pytań testowych, dwa ustne oraz popisać się znajomością udzielania pierwszej pomocy.
      Wśród gimnazjalistów największą znajomością wiedzy ratowniczej wykazali się reprezentanci naszej szkoły: Kacper Marczyk, Marcin Batura i Klaudia Kurzawa, których opiekunem była pani Kinga Góralska. Laureaci wezmą udział w eliminacjach powiatowych, spośród których najlepsi będą mieli możliwość uczestnictwa w eliminacjach wojewódzkich – powiedział Zbyszko Sygierycz – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
      Cyklicznie organizowane eliminacje służą popularyzowaniu wśród młodzieży znajomości zasad postępowania na wypadek pożaru, zagrożeń, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego.
      Laureaci poszczególnych kategorii zostali obdarowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu sportowego.

 

Comments are closed.