W klasie 2a zostali wyłonieni zwycięzcy akcji – Czytaj codziennie! Uczniowie przez 21 dni codziennie minimum 10 minut czytali wybrany tekst.

Za każdy podpis rodzica potwierdzający spędzenie tego czasu z książką nauczyciel przyznawał nagrodę w postaci naklejki ze słodziakiem.

Głównym założeniem tej akcji było wyrobienie u dzieci nawyku czytania.

I miejsce zdobyła Marysia Greser, która uzbierała cały komplet naklejek.

Zaraz po niej systematycznością wykazali się uczniowie: Amelia Michnik, Gabrysia Ciesiółka i Kuba Kuźniarek, którzy zdobyli 20 naklejek.

W nagrodę dzieci otrzymały książeczki pt. "Piękne buty kota", które ufundowała Pani Michnik.

                Uczniom gratuluję, Pani Michnik dziękuję za książki. 

                                           

Wychowawczyni klasy 2a Agnieszka Staniszewska.

Comments are closed.