Godziny otwarcia biblioteki:
· codziennie od 8.00 do 14.00
 
     Biblioteka szkolna prowadzona jest przez panią mgr Teresę Rydz. Jest ona ważnym centrum informacyjnym w Szkole Podstawowej nr 1. Książnica zawiera ponad 10000 druków zwartych oraz średnio 20 tytułów czasopism. Gromadzone są również dokumenty audiowizualne, dźwiękowe oraz elektroniczne nośniki informacji. Opracowywanie zbiorów, jak również wypożyczenia i zwroty książek dokonywane są komputerowo w programie MOL. Każdego roku w bibliotece przeprowadzane są konkursy czytelnicze, organizowane wystawy i spotkania z ciekawymi ludźmi.
     Bardzo owocnie przebiega współpraca z innymi bibliotekami w mieście w zakresie uczestnictwa w konkursach, prezentacji z okazji rocznic, czy też zajęć bibliotecznych.
     Przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki, do obowiazków którego należy monitorowanie zwrotów książek, pomoc przy organizowaniu wystaw oraz wykonywanie innych prac bibliotecznych.
 
 
Comments are closed.