Zgłoszenie dziecka na obiady w r. szk. 2020/2021

Rodzice, którzy pragną, aby ich dzieci korzystały w roku szkolnym 2020/2021 z obiadów w szkolnej stołówce, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu w sekretariacie szkoły.

W tym celu należy pobrać plik zgłoszenia i wypełniony przesłać drogą mailową (skan) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY (plik do pobrania)

Comments are closed.