Uprzejmie informujemy, że:

1) kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły, którzy złożyli pisemne zgłoszenie i dostarczyli kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia z OKE są przyjęci do gimnazjum,

2) lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych spoza obwodu szkoły wywieszona jest w gablocie przy sekretariacie szkoły; do 20 lipca 2016 r. należy złożyć oryginały świadectwa i zaświadczenia z OKE jako potwierdzenie woli przyjęcia do gimnazjum.

Powstały:

dwie klasy tematyczne matematyczno-przyrodnicze,

jedna klasa tematyczna piłka ręczna/pływanie

jedna klasa sportowa piłka nożna

pięć klas ogólnych.

 

Listy klasowe zostaną wywieszone w drugiej połowie sierpnia 2016 r.

 

 

Comments are closed.