Wizyta Pani Poseł Krystyny Łybackiej

      Dnia 29 kwietnia br. gościem w naszej szkole była Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka, która przybyła wraz z dyrektorem Biura Poselskiego Ryszardem Zaczyńskim oraz asystentem Piotrem Pałczyńskim. Gości powitała Pani Dyrektor Danuta Kaniewska.
     Spotkanie pod hasłem lekcji europejskiej przekształciło się w rozmowę europejską, która upłynęła w bardzo miłej atmosferze. Pani poseł podzieliła się swoim doświadczeniem w Parlamencie Europejskim, a także odpowiadała na liczne pytania uczniów.
      Na zakończenie Pani Poseł, na prośbę uczniów, podpisywała broszury swego autorstwa „Daleka Bruksela bliska ludziom”, które uczniowie otrzymali w prezencie. Spotkanie zorganizowała Ilona Łaszewska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.

Comments are closed.