W środę 23 października na pierwszej godzinie lekcyjnej (podczas cotygodniowych zajęć z wychowawcą) odbył się w naszej szkole bardzo ważny apel roboczy. Składał się on z trzech części.

W części pierwszej został podsumowany konkurs „Ptaki Polski”. Odbył się on w dwóch kategoriach: uczniowie klas I – III wykonywali prace plastyczne dowolną techniką, natomiast uczniowie klas V – VII brali udział w quizie wiedzy o ptakach.

Wyniki konkursu:

Kategoria I – prace plastyczne

Wyróżnienia: Hanna Purczyńska (kl. 1a), Zofia Cieszyńska (kl. 1b), Lena Smogór (kl. 1b),
                         Marcel Ryśnik (kl. 1c), Sebastian Woźny (kl. 1e), Maja Nowakowska (kl. 1e),
                         Julia Reljanović (kl. 2a), Adam Matuszczak (kl. 2b), Barbara Mantaj (kl. 3a),
                         Maria Greser (kl. 3a),  Julia Smolińska (kl. 3c), Nina Wełnic (kl. 3c)

Kategoria II – quiz wiedzy

I miejsce – Martyna Wełnic (kl. 6a)

II miejsce – Marta Szcześniak (kl. 7a)

III miejsce – Laura Łuczak (kl. 5a) i Łukasz Adamski (kl. 6b)

IV miejsce – Magdalena Tomczyk (kl. 5a) i Julia Zając (kl. 6a)

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe  oraz drobne upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Wągrowcu, które zostały wręczone przez pracowników Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii, pana Macieja Strzeleckiego i panią Zuzannę Spychałę.

Konkurs został zorganizowany przez p. Marzenę Kamińską i p. Lidię Ewertowską – Muszyńską.

W części drugiej nagrodzono dyplomami i drobnymi upominkami wszystkich uczestników Szkolnego Konkursu Recytatorskiego "Polski Krajobraz w Poezji". Wręczenia dokonała pani dyrektor Alina Machy. Poinformowała ona także o tym, że zwycięzcy tego konkursu reprezentują właśnie dziś naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Złoty Klon" w Łeknie.

W części trzeciej apelu został poruszony temat mobilnej pracowni multimedialnej, którą nasza szkoła wygrała w konkursie #OseWyzwanie. Członkinie RSU złożyły na ręce dyrekcji wykonane przez uczniów wspólne podziękowanie dla całego zespołu zaangażowanego w projekt. Następnie panie z Rady Rodziców w imieniu rodziców wszystkich uczniów podziękowały paniom: Danucie Kaniewskiej, z inicjatywy której szkoła przystąpiła do konkursu, Marii Rękosiak, która wykonała plakat będący jednym z niezbędnych etapów konkursu, Kindze Muszyńskiej-Greser, która udokumentowała wszystkie działania uczniów, związane z przebiegiem kolejnych etapów konkursu, na zdjęciach i filmach. Następnie mamy z Rady Rodziców wręczyły kwiaty i dyplomy z podziękowaniem dyrekcji, p. Marii Rękosiak oraz p. Kindze Greser. Z powodu nieobecności p. D. Kaniewskiej na apelu dyplom uznania dla niej oraz sprezentowany przez rodziców umieszczony w ramce "wycinek" artykułu dotyczącego pracowni został złożony na ręce pani dyrektor z prośbą o przekazanie inicjatorce i głównej organizatorce konkursu.

 

 

Comments are closed.