Rekrutacja w roku szkolnym 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W WĄGROWCU

PROWADZI NABÓR DO KLAS: 2, 3, 5, 6, 7, 8

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

      Rekrutacja do tych klas będzie się odbywała w dniach od 1 marca do 15 marca 2019 r.

Wnioski o przeniesienie do Szkoły Podstawowej nr 1 będzie można pobierać z sekretariatów

Szkół macierzystych i sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 lub ze strony internetowej szkoły

i składać je w sekretariatach wyżej wymienionych Szkół w terminie od 1 marca

do 18 marca 2019 r. w godzinach urzędowania sekretariatów.

 

Formularz deklaracji można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

 

POBIERZ DEKLARACJĘ WOLI PRZENIESIENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

POBIERZ POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do szkoły w roku szkolnym 2019/2020 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na drzwi otwarte w dniu 1 marca 2019 r.

w godzinach od 1700 do 1900.

dyrektor Alina Machy

 

Serdecznie zapraszamy

Comments are closed.