Profilaktyczny czerwiec

W miesiącu czerwcu klasy piąte, siódma oraz ósme uczestniczyły w programach profilaktycznych. Realizacja programów była możliwa dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który je sfinansował.

Klasy ósme podczas dwudniowego wyjścia do kina uczestniczyły w programie “Archipelag Skarbów”, którego głównym celem jest zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży. Wśród celów szczegółowych można wymienić ograniczenie wczesnych kontaktów seksualnych młodzieży czy ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej.

“Spinacz”, to program w którym uczestniczyli uczniowie klasy siódmej. Powstał on z myślą o wspieraniu młodzieży w realizacji marzeń i dążeniu do wyznaczonych celów. Uczniowie dowiedzieli się, jak w bezpieczny sposób korzystać z sieci.

W programie “Debata”, którego celem jest wzmocnienie postaw proabstynenckich u nastolatków stojących u progu inicjacji alkoholowej, brali udział uczniowie klas piątych.

W ramach programów “Spinacz” oraz “Archipelag Skarbów” zostały przewidziane przez organizatorów spotkania dla rodziców uczniów biorących udział w programach.
Koordynatorem realizacji programów w szkole była pani Agnieszka Kuchta. Dziękujemy pani Lidii Kozdębie, kierownikowi Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za umożliwienie naszym uczniom uczestnictwa w wymienionych programach.

Comments are closed.