Informacja dla rodziców dzieci uczestniczących w “Programie dla szkół”

Szanowni Rodzice, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wystosował do Państwa następującą wiadomość:

Dziękujemy za udział Państwa szkoły podstawowej w edukacyjnym “Programie dla szkół”, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogą w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne.

Mając na uwadze, iż dla jak najskuteczniejszej realizacji programu i osiągania jego celów ważne jest zaangażowanie zarówno szkół, w których jest on realizowany, jak również wsparcie rodzin dzieci w nim uczestniczących, przekazujemy Państwu do wykorzystania przygotowaną informację  – w formie listu skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w programie. W związku z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego realizacji programu w przygotowanym liście przypominamy rodzicom o zasadach i celach programu, w którym uczestniczą ich dzieci oraz o jego ważnych aspektach, na które powinni zwrócić uwagę. Zachęcamy również do kontynuowania aktywności związanych ze zdrową dietą oraz aktywnym stylem życia w domu rodzinnym.

Z poważaniem,

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

List do Rodziców – kliknij tutaj

Comments are closed.