Funkcjonowanie szkoły w dniu 31 paździenika 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica jest czynna od 8.00 – 13.00 (jeśli do godz. 9.30 żaden uczeń nie przyjdzie do świetlicy nauczyciel zostanie zwolniony do domu).

Sekretariat jest czynny od 9.00 do 13.00.

 

 
Comments are closed.