Logopeda

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W WĄGROWCU

Z zajęć logopedycznych korzystają głównie uczniowie klas I-IV oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.
Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.
Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych.
Podjęcie terapii logopedycznej oznacza konieczność utrwalania uzyskanych efektów w domu. Nawet kilkuminutowe, ale systematyczne ćwiczenia rodzica z dzieckiem są dużą pomocą. W tym celu logopeda po zajęciach przekazuje dziecku zestaw ćwiczeń, jakie powinno wykonywać codziennie do kolejnego spotkania.
Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną.
Rodzice mogą uzyskać informację o postępach dziecka w godzinach pracy logopedy lub przez e-dziennik.

PORADY LOGOPEDY DLA RODZICÓW

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które rozpoczyna naukę w pierwszej klasie powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznymi logicznym zdania. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania.

Drodzy Rodzice!
Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem.
• Bądźcie cierpliwi i opanowani. Terapia logopedyczna musi potrwać. Na efekty trzeba będzie poczekać, ale na pewno przyjdą.
• Dostrzegajcie nawet najmniejszy sukces dziecka i cieszcie się razem z nim. Pozytywne motywowanie wzmacnia terapię, ale daje też dziecku poczucie pewności i wiary we własne możliwości.
• Bądźcie wyczuleni na wymowę Waszego dziecka wszędzie, nie tylko podczas terapii.
• Nie korygujcie wymowy dziecka przy kimś.
• Ćwiczyć można wszędzie: w domu, samochodzie, na spacerze i podczas każdej okazji: mycie rąk, układanie zabawek…
• Nie zmuszajcie dzieci do ćwiczeń podczas choroby czy złego samopoczucia.
• Czytajcie dziecku krótkie wierszyki, rymowanki i powtarzajcie je z nim.
• Brak ćwiczeń przez dłuższy czas to brak postępów w terapii.
• Pamiętajcie: Wystarczy trochę chęci i 10 – 15 minut dziennie na ćwiczenia.
Logopeda szkolny mgr Monika Halagiera serdecznie zaprasza do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Rodziców.

GODZINY PRACY LOGOPEDY

PONIEDZIAŁEK 11:30-14:30
WTOREK 11:30-14:30
ŚRODA 11:30-13:30
CZWARTEK 11:30-14:30
PIĄTEK 11:30-14:30