27 września 2016 r. (wtorek) odbędą się w naszym gimnazjum zebrania wychowawców z rodzicami w salach lekcyjnych (wykaz sal lekcyjnych dla poszczególnych klas będzie wywieszony na drzwiach wejściowych szkoły i na drzwiach pokoju nauczycielskiego (I piętro).

Szczególnie ważne będzie podjęcie decyzji o ubezpieczeniu i dokonanie wpłaty składki ubezpieczeniowej.

Rodzice uczniów klas 3 dopełnią formalności związane z wyborem języka obcego na egzamin – podpis częsci B deklaracji 3A po zapoznaniu się ze stwierdzeniem dyrektora co do poziomu, na którym uczeń będzie zdawał wybrany język obcy oraz zapoznają się z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017.

Wszyscy rodzice otrzymają HARMONOGRAM KLASYFIKACJI UCZNIÓW I ZEBRAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2016/2017 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów na godzinę 18.00.

 

Comments are closed.