Zebrania ogólne z rodzicami

      9 czerwca 2016 r. (czwartek) odbędą się w naszym gimnazjum zebrania, na których rodzice/opiekunowie otrzymają propozycje rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz zostanie podsumowana  praca w roku szkolnym 2015/2016. Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów na godzinę 18.00.

Na spotkaniach z wychowawcą:

– zostaną przekazane propozycje rocznych ocen klasyfikacyjnych,

– będzie uzgodniony z rodzicem i uczniem termin egzaminu klasyfikacyjnego, jeśli uczeń jest nieklasyfikowany (forma pisemna),

– zostaną przedstawione bieżące sprawy klasowe,

– nastąpi podsumowanie pracy klasy i szkoły w bieżącym roku szkolnym.

 

UWAGA:

Nieklasyfikowanie z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności wymaga złożenia przez rodzica/opiekuna pisemnego wniosku  do dyrektora szkoły wraz z uzasadnieniem, zaraz po zebraniu w sekretariacie szkoły, o wyrażenie zgody przez radę pedagogiczną na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego z danych zajęć edukacyjnych.

 

Comments are closed.