Zapraszamy Rodziców na zebrania!

Szanowni Rodzice!

Zapraszamy na bardzo ważne informacyjnie i decyzyjnie zebrania.

Wasza opinia i Wasz głos mają znaczenie dla pracy szkoły!

Zapraszam, dyrektor Danuta Kaniewska.

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI:

(zaktualizowano 6.09.2016 – pkt 15)

…………………………………………………………………

KLASY 1

 

7 WRZEŚNIA 2016 r. godz. 18.00 (środa) – spotkanie w holu szkoły, następnie spotkania z wychowawcą w klasie

 

I   Hol – organizacja pracy szkoły 2016/2017

1.   Wychowanie do życia w rodzinie.

2.   Informacja o udziale ucznia w zajęciach edukacyjnych z religii/etyki.

3.   Ubezpieczenia uczniów NW.

4.   Darmowe podręczniki.

5.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

6.   Nowe Horyzonty.

7.   Wartości/misja/wizja/sylwetka absolwenta/priorytety MEN.

8.   Zajęcia pozalekcyjne.

9.   Wycieczki/imprezy edukacyjne/wyjścia edukacyjne.

10. Regulamin pobytu ucznia w szkole.

11. Statut szkoły – prawa i obowiązki ucznia.

12. Idea bookcrossingu.

13. Prośba o wyrażenie zgody na przeglądy czystości głowy w roku szkolnym 2016/2017

14. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 oraz harmonogram zebrań z rodzicami i zebrań rad pedagogicznych w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów – w tym informacja o propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

15. Realizacja zajęć wychowania fizycznego.

16. Pytania, dyskusja, propozycje.

 

 

II  Spotkanie z wychowawcą

1.   Wybór trójki klasowej.

2.   Informacja o wyborze rady rodziców szkoły.

3.   Wybór ubezpieczenia lub informacja o ubezpieczycielu innym niż umowa szkoły lub informacja o nieubezpieczaniu ucznia od NW.

4.   Propozycje rodziców do planu pracy wychowawcy na rok 2016/2017.

5.   Informacje wychowawcy.

 

……………………………………………………….

KLASY 2

 

7 WRZEŚNIA 2016 r. godz. 17.00 (środa) – spotkanie w holu szkoły, następnie spotkania z  wychowawcą w klasie

 

I   Hol – organizacja pracy szkoły 2016/2017:

1.   Wychowanie do życia w rodzinie.

2.   Ubezpieczenia uczniów.

3.   Darmowe podręczniki.

4.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

5.   Nowe Horyzonty.

6.   Obowiązkowe projekty edukacyjne dla uczniów.

7.   Wartości/misja/wizja/sylwetka absolwenta/priorytety MEN.

8.   Zajęcia pozalekcyjne.

9.   Wycieczki/imprezy edukacyjne/wyjścia edukacyjne.

10. Regulamin pobytu ucznia w szkole.

11. Statut szkoły – prawa i obowiązki ucznia.

12. Idea bookcrossingu.

13.  Prośba o wyrażenie zgody na przeglądy czystości głowy w roku szkolnym 2016/2017.

14.  Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 oraz harmonogram zebrań z rodzicami i zebrań rad pedagogicznych w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów – w tym informacja o propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

15. Realizacja zajęć wychowania fizycznego.

16. Pytania, dyskusja, propozycje.

 

II    Spotkanie z wychowawcą

1.   Wybór trójki klasowej.

2.   Informacja o wyborze rady rodziców.

3.   Wybór ubezpieczenia lub informacja o ubezpieczycielu innym niż umowa szkoły lub informacja o nieubezpieczaniu ucznia od NW.

4.   Propozycje rodziców do planu pracy wychowawcy na rok 2016/2017.

5.   Informacje wychowawcy.

……………………………………………………….

KLASY 3

 

8 WRZEŚNIA 2016 r. godz. 17.00 (czwartek) – spotkanie w holu szkoły, następnie spotkania z wychowawcą w klasie

 

 I   Hol cz. 1 Archipelag Skarbów – program profilaktyczny spotkanie trenerów z rodzicami

 

 II  Hol cz. 2 – organizacja pracy szkoły 2016/2017

1.   Wychowanie do życia w rodzinie.

2.   Ubezpieczenia uczniów NW.

3.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

4.   Nowe Horyzonty.

5.   Wartości/misja/wizja/sylwetka absolwenta/priorytety MEN.

6.   Egzamin gimnazjalny – wybór języka obcego.

7.   Konkursy przedmiotowe.

8.   Zajęcia pozalekcyjne.

9.   Wycieczki/imprezy edukacyjne/wyjścia edukacyjne.

10. Regulamin pobytu ucznia w szkole.

11. Statut szkoły – prawa i obowiązki ucznia.

12. Idea bookcrossingu.

13. Prośba o wyrażenie zgody na przeglądy czystości głowy w roku szkolnym 2016/2017

14. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 oraz harmonogram zebrań z rodzicami i zebrań rad pedagogicznych w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów – w tym informacja o propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

15. Realizacja zajęć wychowania fizycznego.

16. Pytania, dyskusja, propozycje.

 

 III  Spotkanie z wychowawcą

1.   Wybór trójki klasowej.

2.  Informacja o wyborze rady rodziców szkoły.

3.  Wybór ubezpieczenia lub informacja o ubezpieczycielu innym niż umowa szkoły lub informacja o nieubezpieczaniu ucznia od NW.

4.   Propozycje rodziców do planu pracy wychowawcy na rok 2016/2017.

5.   Informacje wychowawcy.

Comments are closed.