Sobota – przyjdź zobacz szkołę!

ZAPROSZENIE

W dniu 8 kwietnia (sobota) na godz. 10.00
zapraszamy do holu głównego naszej szkoły na spotkanie, podczas ktorego pokażemy w jakich warunkach można sie uczyć.

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi, które w nowym roku szkolnym rozpoczną naukę w szkołach podstawowych do obejrzenia szkoły i zapoznania sie z koncepcją jej funkcjonowania.

Zapraszamy rownież rodziców i uczniów obecnych  klas trzecich i szóstych wągrowieckich szkół podstawowych oraz każdego, kto chciałby obejrzeć naszą szkołę i z nami porozmawiać.

Serdecznie zapaszają dyrekcja i pracownicy

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

Dz.U. 2017 poz. 60

 

USTAWA

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Art. 205.

2. Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, jest możliwe, w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022, przyjęcie niektórych uczniów tych oddziałów, do klasy IV, przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ, w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być składane w terminie określonym przez organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – organ wykonawczy tej jednostki. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie IV odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022.

5. W latach szkolnych 2017/2018–2022/2023 jest możliwe przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ, w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być składane w terminie określonym przez organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – organ wykonawczy tej jednostki. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie VII odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023.

 

 

Comments are closed.