Zajęcia edukacyjne „Co wiesz o lesie?”

      Dnia 29.09.2016r zapraszamy młodzież klas I do Ośrodka Edukacji Leśnej na zajęcia edukacyjne, których organizatorami są: Nadleśnictwo  Durowo i Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu.
Cele zajęć:
Edukacja ekologiczna – obserwacja organizmów w ich środowisku;
Edukacja leśna  – poznanie lasu jako środowisko życia organizmów i pracy człowieka;
Edukacja środowiskowa  – obserwacja wpływu człowieka  na środowisko lasu;
Edukacja  społeczna  – integracja zespołów klasowych, rozwijanie relacji społecznych: młodzież – wychowawca klasy – pracownicy Nadleśnictwa.

PROGRAM  ZAJĘĆ

1. Uczniowie klas I są podzieleni na dwie grupy:

·  Grupa I – klasa Ia, Ib, Ic, Id,If

·  Grupa II – klasa Ie, Ig, Ii, Ih

Program dla grupy I ( klasy a,b,c,d,f)

Godz.8.00 – uczniowie zostawiają torby szkolne w swoich salach  lekcyjnych i pod opieką wychowawców udają się do OEL

Godz. 8.15 – 11.20

Biorą udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących tematyki leśnej: rozpoznawanie roślin, rozpoznawanie zwierząt po śladach, pomiar drzewa, orientacja w terenie, rozwiązywanie quizu „Co wiesz o lesie?”

Godz. 11.35 – powrót do szkoły, kolejne lekcje wg planu.

Program dla grupy II (klasy e,g,h,i)

Godz. 8.00 – 11.35 – lekcje wg planu

Godz. 11.35 – uczniowie zostawiają torby szkolne w swoich salach lekcyjnych i pod opieką wychowawców udają się do OEL.

Godz. 11.50 – 14.50

Biorą udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących tematyki leśnej: rozpoznawanie roślin, rozpoznawanie zwierząt po śladach, pomiar drzewa, orientacja w terenie, rozwiązywanie quizu „Co wiesz o lesie?”

Godz.15.10 Powrót do szkoły, zakończenie zajęć

REGULAMIN  ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH „ CO WIESZ O LESIE?”      

I. Uczestnik zajęć zobowiązany jest:

  1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
  2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów.
  3. Realizować zaplanowany program zajęć.
  4. Punktualnie zgłaszać się na miejsca zbiórki.
  5. Nie oddalać się od grupy bez  zezwolenia opiekuna.
  6. Dbać o bezpieczeństwo własne i innych.
  7. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów oraz innych osób.
  8. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
  9. Ubrać się stosownie do panujących warunków atmosferycznych

Comments are closed.