Wyniki próby sprawnościowej

      Uprzejmie informujemy, że znane są wyniki prób sprawnościowych przeprowadzonych w ramach rekrutacji do klasy sportowej piłka nożna chłopców. Informacje o wyniku można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie po podaniu imienia i nazwiska kandydata oraz indywidualnego numeru zgłoszenia/wniosku nadanego podczas rekrutacji do gimnazjum.

Comments are closed.