Wyniki konkursu wiedzy o prawie

Konkurs Wiedzy o Prawie został zorganizowany po raz drugi przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska w ramach działalności Punktów  Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Wągrowieckiego i miał  na celu poszerzenie wiedzy prawnej młodzieży.

Do  Konkursu  Wiedzy  o  Prawie przystąpiło  35  uczniów  z  9  szkół  podstawowych  i  ponadpodstawowych  z  terenu  Powiatu Wągrowieckiego. Konkurs miał formułę on-line.

W Szkole Podstawowej nr 1 I miejsce zajęła Antonina Krenc z klasy 7a, a wyróżnienia otrzymały: Marta Szymańska i Eliza Wichłacz, również z klasy 7a.

Gratulujemy!

Comments are closed.