Ważna informacja dla zainteresowanych

W wyniku przeprowadzonego konkursu rekrutacyjnego na stanowiska: nauczyciela wspomagającego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciela języka polskiego osoby wybrane przez komisję rekrutacyjną zostaną powiadomione telefonicznie w dniu dzisiejszym, tj. 27.07.2022 r., do godz. 15:00.

Comments are closed.