Warto się uczyć – nagrody i stypendia dla najlepszych

      12 września 2016 roku uczniowie naszej szkoły otrzymali z rąk Burmistrza Miasta Wągrowca nagrody i stypendia za najwyższe wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach. To pierwsza tego typu gratyfikacja przyznana najzdolniejszym. Z naszego gimnazjum wyróżnieni zostali:

Jakub Muszyński – obecnie uczeń klasy trzeciej – 1000 złotych – jednorazowa nagroda,
Magdalena Przysiek – absolwentka gimnazjum – 1000 złotych – jednorazowa nagroda

oraz

uczniowie klas pierwszych:
Krzysztof Twardowski,
Martyna Zielke,
Natalia Wojtych,

którzy będą otrzymywać co miesiąc 200 złotych w ramach stypendium za średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
      Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w przyjaznej i miłej atmosferze. Wzięli w niej udział zainteresowani uczniowie, ich rodzice oraz dyrektorzy szkół. Wszystkim uczniom,  rodzicom oraz nauczycielom, którzy w jakikolwiek sposób służyli pomocą i byli wsparciem, serdecznie dziękujemy i gratulujemy sukcesów.

źródło: Urząd Miejski w Wągrowcu

Comments are closed.