Uwaga Rodzice uczniów klas pierwszych!

Dyrektor szkoły prosi Rodziców dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej nr 1, o jak najszybsze dostarczenie do sekretariatu posiadanych opinii lub orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pozwoli to na ustalenie dla tych dzieci zajęć rewalidacyjnych bądź nauczyciela wspomagającego już od pierwszych dni nauki szkolnej.

Comments are closed.