Zgodnie z rekomendacją Burmistrza Miasta Wągrowca Dyrektor Alina Machy zawiesza zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 od 11 do 24 marca.

Wznowienie zajęć nastąpi 25 marca. 

Edit: Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej z dnia dzisiejszego (tj. 11 marca) zawieszenie zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych trwa do 25 marca. 

W związku z tym wznowienie zajęć w SP1  nastąpi dnia 26 marca. 

Comments are closed.