Drodzy Rodzice!

Dyrektor szkoły Alina Machy informuje, że w drugim półroczu obecnego roku szkolnego zacznie w Szkole Podstawowej nr 1 funkcjonować dziennik elektroniczny. 14 stycznia odbędzie się szkolenie dla rady pedagogicznej, natomiast Rodzice zostaną poinformowani o wszystkich szczegółach na zebraniach podsumowujących I półrocze, czyli 21 stycznia. 

Jednocześnie informujemy o zmianie terminu wystawiania ocen za I półrocze obecnego roku szkolnego – ostateczny termin wystawiania ocen to 17 stycznia.

Comments are closed.